Op zondag 26 mei is het tweede Eemnesser huiskamerfestival gehouden. Op maar liefst 24 locaties traden tussen 13.00 en 17.00 uur 28 ‘acts’ op. Omdat bijna alle artiesten die middag drie keer een half uur hebben opgetreden, waren er in totaal 78 voorstellingen te bekijken en te beluisteren.

Rond 14.00 uur dreigde een daverende donderbui roet in het eten te gooien. In korte tijd kwam er een grote ‘bak met water’ naar beneden, maar gelukkig bleef het deze middag bij deze ene bui. Het betekende wel dat op verschillende locaties de geplande buitenoptredens met grote spoed naar binnen moesten worden verplaatst, maar dankzij de flexibiliteit en de vele handjes waren die knelpunten snel opgelost.

Het aangeboden programma was zeer divers, al had muziek veruit de overhand. Vooral de verschillende bandjes in bijvoorbeeld het bedrijvenpand aan de Noordersingel, op het industrieterrein aan de Bramenberg, in de binnentuin van de Bongerd en in jongerencentrum Impuls trokken veel belangstelling. De vier optredende koren ontvingen veel bezoek en ook de klassiekere elementen, zoals het Hoogenboom-trio en de verschillende pianisten mochten flink wat gasten ontvangen.

Het is altijd moeilijk in te schatten hoeveel bezoekers het festival heeft getrokken, maar op basis van de tellijsten van de huiskamers is de inschatting van de organisatie dat er zeker 450 personen genoten hebben van de optredens. Het festival werd in het Huis van Eemnes afgesloten met een gezellige after-party met muzikale begeleiding van The Matching Socks.

Een Dijk van Kunst en Cultuur
De stichting Een Dijk van Kunst en Cultuur organiseerde het festival en is zeker voornemens om na deze twee edities er een traditie van te maken: 2026 staat al met potlood in de agenda. Over een half jaar start Een Dijk van Kunst en Cultuur met de organisatie van alweer de negende kunstroute langs Wakkerendijk en Meentweg.