Op maandag 1 april, dus tweede paasdag, wordt iedereen van harte uitgenodigd om te komen luisteren en mee te zingen in de Hervormde Kerk in de Kerkstraat voor de Paaszangdienst, het thema is ‘De Zegekroon’.

Voorafgaand is er om 08.30 uur Paas-ontbijt en daarna begint om 10.00 uur de zangdienst met medewerking van het Projectkoor die mooie liederen hebben ingestudeerd. Ook de kinderen van de zondagsschool dragen hun steentje bij.

De deuren staan wijd open en iedereen is van harte welkom om met elkaar meer over de opgestane Heiland te horen.