Het is alweer een paar jaar geleden dat de AKOE (agrarische klankbordgroep van Eemnesser ondernemers) een fietstocht heeft georganiseerd langs verschillende boerenbedrijven in de polder. Daarom vinden wij het tijd om dit nogmaals te organiseren. Dit gaat dan plaatsvinden op zaterdag 20 april. We willen in 2 groepen gaan fietsen. Vertrek op de boerderij van de fam Seldenrijk op de Wakkerendijk nr 61. Dat is een bedrijf met Black Angus runderen en een boerderijwinkel.

De eerste groep zal daar rond 10:00 vertrekken onder begeleiding van 2 meefietsende polderkenners. De tweede groep vertrekt daar rond 11:00 uur.
De volgende stop is bij het melkveebedrijf van de fam Majoor, Geerenweg nr 8. Daar is te zien hoe de Montbeliarde koeien worden gemolken door 2 melkrobots. Ook is daar aandacht voor de combinatie melkveebedrijf en weidevogelbeheer. Dan vervolgen we de tocht naar het paardenopfokbedrijf van de fam v’t Klooster, Geerenweg nr 10. Hier krijgt u uitleg over het fokken van paarden en ook is daar een pensionstal. Vandaar naar het melkveebedrijf van de fam de Jong aan de LangeMaatsweg 2. Waar de koeien nog in een traditionele melkstal worden gemolken.

Hier is tevens een presentatie van het werk van de Agrarische werkgroep Collectief Eemland. Zij beheren samen met de boeren het weidevogelland om te zorgen dat er zoveel mogelijk goede voorwaarden zijn voor de weidevogels om hun jongen groot te kunnen brengen.

Als laatste gaan we naar het schapen- en vleesveebedrijf van de fam Eek aan de Meentweg 69a. Hier eindigd de fietstocht.
Er zullen die dag ook grote landbouw-machines van de Eemnesser Loon-bedrijven te zien zijn. U hoeft niet helemaal op een droogje te zitten, er is voor iedereen een glas melk en een appel en krentenbol. Aan de tocht zijn geen kosten verbonden. Het wordt op prijs gesteld als u zich via de mail opgeeft zodat we een indeling kunnen maken voor de groepen. De tocht is ongeveer 10 km en zal 3-4 uur duren.

Opgeven voor 15 april
fameek@casema.nl tav Kees Eek.
U krijgt een paar dagen tevoren bericht van ons in welke groep u bent ingedeeld.