Kind gestolen
Het volgende verhaal speelt zich af in 1893. In april van dat jaar was een echtpaar uit Amersfoort naar Eemnes afgereisd op zoek naar hun kind, een dochter, die 4 jaar geleden (toen 7 jaar) onverwacht uit het gezin was verdwenen. Dat gebeurde tijdens de Amersfoortse kermis en het leek er op dat het kind toen is meegenomen. Ondanks eerdere zoektochten bleef het kind echter onvindbaar.

Het ouderpaar was naar Eemnes gekomen, omdat de vader het vermoeden had dat zijn dochter, inmiddels 11 jaar oud, zich hier in de regio moest bevinden. Hij verbleef namelijk voor zijn werk tijdelijk in Eemnes en was op enig moment in Laren, waar zich ook enige kermisreizigers ophielden. Onverwacht meende hij toen zijn kind in deze groep te zien en haar te herkennen, doch durfde vanwege de groep, waarbij zij zich bevond niet op haar af stappen. Kermisreizigers stonden in die tijd niet goed bekend en wie weet zouden ze snel vertrekken en hij haar kind niet meer terugzien.. Om die reden zocht hij contact met de burgemeester van Eemnes en deed hij daar zijn verhaal.

In de krant werd hierover het volgende geschreven:
“Na den burgemeester verslag van zijn bevinding gedaan te hebben, werd de troep in het oog gehouden en onmiddellijk de moeder der kleine ontboden, die, in elkaars tegenwoordigheid gebracht, elkaar onmiddellijk herkenden. Het 4 jaar afwezig geweest zijnde kind zag dadelijk in de vrouw hare moeder weder. Zeer verheugd over den teruggevonden schat, keerden de ouders hiermee naar Amersfoort terug”.
Een bizar verhaal met veel vraagtekens en niet duidelijk is hoe het een en ander zo heeft kunnen gebeuren. Wel ging er in het dorp ook een ander verhaal rond, namelijk dat de vader destijds een zwervend bestaan leidde en het kind toen stiekem uit huis heeft meegenomen. Zo was het uiteindelijk terecht gekomen bij een kinderloos echtpaar, wonende in een kermiswagen, nabij Laren. Maar hoe het nu werkelijk zat weten zullen we niet meer te weten komen.

Nieuwsgierig naar meer historie van onze mooie gemeente? Word lid! We zoeken ook vrijwilligers dus meld je aan!! Voor info zie: historischekringeemnes.nl