Aleksej Navalny
De Russische oppositieleider en onverzettelijke held Aleksej Navalny is op 16 februari 2024 in een Siberische strafkolonie vermoord. Louter en alleen omdat hij zich uitsprak tegen onwelwillende praktijken van de staatselite. De wereld is geschokt. Eens temeer blijkt hoe belangrijk het vrije woord en dus een democratie is. Onze vrijheid blijft broos en we moeten het constant bewaken. We zullen ons blijvend moeten uitspreken en verzetten tegen populistische partijen (veelal blindgangers) en elementen, die ondemocratisch zijn, bevolkingsgroepen uitsluiten en ongrondwettelijk handelen.

Hier een gedicht ter nagedachtenis aan de held van het vrije woord: Aleksej Navalny

Opgesloten om zijn woorden
levenslang de mond gesnoerd
striemen op zijn tong en lippen
zinloos eenzaam afgevoerd
om de waarheid te verhullen

Opgesloten in zijn woorden
zwijgend in een kille cel
doodgezwegen door de leugen
door de angst en het bevel
van een radeloze heerser

Opgesloten met zijn woorden
in een leven zonder recht
waar zijn stem niet mee mocht tellen
waar het woord hem werd ontzegd
door de laffe machtsbarbaren

Uitgesproken door zijn woorden
waarom hij bruut is vermoord
maar de heerser is vergeten
dat onbetwist zijn vrije woord
meer dan ooit zal blijven leven

bramstamcolumn@ziggo.nl