Ieder lintje heeft zijn kruisje

Het zal je toch maar overkomen
dat een vriend of een relatie
louter om je te behagen
jou ongevraagd bij onze koning
voor een lint heeft voorgedragen.

Geen benul van hoe zo’n lintje
jou als behaagde kan bedroeven
als je op moet komen dagen
met een smoesje naar de raadzaal
en tot ridder wordt geslagen.

Want daar sta je dan als ridder
blozend naast de burgervader
die zonder het je ooit te vragen
jouw cv aan alle gasten
bejubelend staat uit te dragen.

En heb je dan je ridderorde
dan is de eerste tegenvaller
dat je hem alleen mag dragen
– althans zo wil het protocol –
tijdens officiële dagen.

Moet je daar een kruis voor krijgen
om het alleen maar te vertonen
op slechts aangewezen dagen
en niet zomaar op de camping
of met carnaval mag dragen?

Om er nog maar van te zwijgen
hoe zo’n lintje van verdienste
jou op onkosten kan jagen
omdat je het lint niet anders dan
op pak of rokkostuum mag dragen.

En mocht je ooit het leven laten
is het ridderschap ten einde,
worden de erven aangeslagen
als je het kruisje van verdienste
ook in het graf zou willen dragen.

Nee denk niet dat ieder lintje
een verdienste in zich draagt
je valt heus niet te beklagen
als de koning niet van plan is
jou in je leven te behagen.

Veel respect dus voor diegene
die met een lintje is bezwaard
als iemand van z’n levensdagen
bereid is om zo’n last te dragen
is dat een ridderorde waard!

bramstamcolumn@ziggo.nl