Mijn handicap

Het zal u niet zijn opgevallen
hoe gehandicapt ik ben
Het gaat niet over kleinigheden
waarbij een long is weggesneden
Ik bedoel ook geen psychose
of een multiple sclerose
maar mijn veel te dunne kuiten
die ik met botox in wil spuiten
en mijn veel te strakke lippen
die ik in wil laten knippen
Waarom heb ik toch zo’n lichaam
Ik heb vast het verkeerde gen

bramstamcolumn@ziggo.nl