De beste wensen
En wéér een jaar voorbij!
Hoe zinnig is de wens
die ieder jaar weer als cliché
bij ons wordt aangekaart?
Een slinger vol verlangen,
die liefelijk onze deurpost tooit,
terwijl de vrede, het klimaat
en de gelijkheid om ons heen
in onwil zijn gevangen
De stemming laat ons zien
hoe zeer wij zijn begrensd
Hoe de een de ander botweg smaalt
door onbegrip en pure angst

Doe een stap vooruit in het nieuwe jaar,
verleg je eigen grenzen
De wereld is van iedereen
wees er dus retezuinig op
wees aardig voor en met elkaar
dat zijn de BESTE WENSEN

bramstamcolumn@ziggo.nl