Woonvisie
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de Woonvisie 2024-2028. Daaruit blijkt dat voor wat betreft de woningbouw in Eemnes het roer om moet: minder eengezinswoningen en meer betaalbare woningen voor starters, senioren en mensen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben. Eemnes heeft vooral ruime eengezinswoningen, maar door de toename van ouderen en één- en tweepersoonshuishoudens is er juist vraag naar kleinere levensbestendige woningen.
Het Rijk en de provincie streven naar 2/3 betaalbare woningen en 30% sociale huur. Daar zitten we nu ver onder. Dat kunnen we in de komende jaren met de bouw in de nieuwe Zuidpolder-Zuid ook niet realiseren.

Daarom hebben we als PvdA gevraagd om de verplaatsing van het tennispark te onderzoeken en op die plaats (huur-)appartementen te bouwen. Bij de onlangs gehouden woonenquête gaven veel mensen die locatie ook aan.

De tennisvereniging wil graag padelbanen aanleggen om zo het ledental op peil te houden. Dat is echter vanwege de geluidoverlast op de huidige plek niet gewenst en misschien wettelijk al niet mogelijk. Met het verplaatsen van de tennisclub en het bouwen van betaalbare (huur)appartementen dichtbij de Minnehof en het Huis van Eemnes sla je veel vliegen in één klap: je voorziet in woonruimte waar dringend behoefte aan is, je brengt de doorstroming op gang, je voldoet aan de wens van de provincie om vooral binnenstedelijk te bouwen, je hoeft in de nieuwe Zuidpolder-Zuid niet kleiner en dichter te gaan bouwen en de tennisclub krijgt zijn gewenste padelbanen.
Regeren is vooruitzien. Helaas denken de andere partijen in Eemnes daar blijkbaar anders over.

Fractie PvdA Eemnes