Wees welkom in het Alzheimer Café: een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met een vorm van dementie en hun naasten.

Een fijne ontmoetingsplek voor tips en informatie over (omgaan met) dementie. Waar je antwoord krijgt op vragen, ervaringen uitwisselt met anderen en ruimte hebt voor sociaal contact. Kijk op www.alzheimer-nederland.nl/regios/gooi-en-omstreken voor meer informatie.

Mantelzorgondersteuning, daar heeft u iets aan
Als je naaste de diagnose dementie heeft gekregen, verandert er veel in het leven voor de persoon met dementie en hun naasten. Veel mensen met dementie vertonen veranderd gedrag en/of veranderingen in hun karakter. Annemiek Brands, casemanager dementie in Huizen, vertelt waar een persoon met dementie behoefte aan heeft en geeft tips voor de omgang met hen.

Donderdag 18 januari, 14.30 uur – 16.00 uur
Inloop 14.00 uur, Buurthuis ‘t Vuronger, Schoolstraat 6 Huizen, Meer informatie Hella Konings: h.konings@alzheimervrijwilligers.nl,
contacttelefoonnummer 0618202249.